GA Voelen in business

Als praten alleen niet voldoende resultaat geeft...vertelt het ervaren je meer dan 1000 woorden!

Bedrijf en de mens in balans

Bedrijven bestaan uit mensen. Mensen denken en voelen nu eenmaal. Hebben plezier en raken wel eens getriggerd.. Stress of werkdruk gaat niet alleen over de feitelijke hoeveelheid werk maar vooral ook hoe er met elkaar en met moeilijkheden omgegaan wordt. We hebben van nature de behoefte ertoe te doen, je verbonden te voelen, maar ook ruimte om te doen wat past. En dat kan wringen met agenda's, targets of deadlines. Het levert bakken aan plezier,  productiviteit en geld op als je hier beter inzicht in hebt. Onze missie is om op verschillende vlakken de connectie te verbeteren en hier optimaal gebruik van te maken. Als denken en voelen niet goed matchen leidt dat vaak tot gedrag wat veel kracht kost zoals perfectionisme, pleasen, onderdanig gedrag en grenzeloos zijn. Maar denk óók aan te autoritair of moeilijk gedrag.

Praktisch, to the point, helder

Dat aanpakken is onze expertise, op een bijzondere manier. Praktisch, het in je vezels laten voelen. Voelen maakt patronen duidelijk. Je ervaart wat je van binnen bezig houdt, hoe je in beweging kunt komen en wat je daarin nodig hebt of tegenhoudt. Zodat mensen weer met energie naar het werk gaan, klachten verminderen en relaties te verbeteren. Dit zorgt voor meer motivatie productiviteit, flow en werkplezier. Wat dat zal doen voor motivatie en cijfers, wij zijn benieuwd!!!!

Herken je dat er veel ziekteverzuim is, dat het verloop groot is? Of dat collega's niet goed samenwerken, dat mensen hun mond niet opendoen of dat je mensen niet meekrijgt in je visie? Wat je aan de buitenkant ziet is vaak niet het echte probleem. Onder de oppervlakte spelen vaak heel andere dingen. Gevoelens, ingesleten gedragspatronen of problemen in de (non-verbale) communicatie laten zich niet alleen maar via het denken en beredeneren oplossen. Wij zijn er van overtuigd dat contact hierin essentieel is. Contact met jezelf èn contact met de ander! En laat dàt nou onze specialiteit zijn!


In onze trainingen staat daarom de gevoelsmatige wisselwerking centraal. In de persoon zelf, én tussen mensen onderling. We gebruiken hier diverse actieve werkvormen voor op lichamelijk, emotioneel en sociaal vlak, In gesprek, natuurlijk, maar vooral leren vanuit je eigen ervaring, door middel van oefenvormen, maar ook aanraken, waar de haptonomie om bekend staat, heeft een plaats. Zo krijg je inzicht in het werkelijke probleem en  gidsen we jullie naar een manier van werken waar ruimte is. Voor verbinding, plezier, energie en het nemen van verantwoordelijkheid. Voor jezelf, maar ook voor elkaar. We zijn niet van de trucjes, maar laten je de diepere laag ervaren. Laat je verrassen door onze bijzondere trainingen.

Wanneer kunnen wij wat betekenen?

Als er gebrek is aan vertrouwen

Vertrouwen is essentieel om goed tot je recht te komen. Wij helpen bouwen aan  zelfvertrouwen, maar zeker ook in elkaar. Vertrouwen is bouwen!

Als er communicatie problemen zijn met collega's of leidinggevenden

De onderstroom boven water te krijgen, dat is waar wij het voor doen? Nonverbale communicatie, inzicht in positie innames (niet te verwarren met rollen),  Als het gevoeld is, is het direct duidelijk en dat biedt ruimte voor oplossingen.

Voor werknemers met lichamelijke klachten

Bij lichamelijke klachten speelt een dysbalans in denken en voelen een grote rol. Het lijf protesteert niet zomaar. Wij gaan aan de slag met het probleem onder het probleem. Diepgaander inzicht

Voor werknemers die vastlopen of blokkeren

Betere balans tussen werk en privé. Verbeteren van veerkracht, dichter bij de eigen kern komen en stappen zetten naar meer zelfbewustzijn 

Hoe kun je de disbalans in denken, voelen en doen herkennen in je bedrijf?

Er is geen "samen". Ieder voor zich of er heerst een verziekte sfeer.

Wat maakt dat er geen samen is? Wantrouwen, mensen die op hun eiland zitten, machtsstrijd... Wat zou het betekenen als mensen op elkaar kunnen bouwen, dat ze zich gesteund voelen? Op hun gemak zijn?

Samenwerking kan lastig zijn als mensen niet zeggen wat hen bezig houdt. Wat maakt dat mensen zich zijn gaan afsluiten? Hoe zit het met het bedrijfsklimaat? Welke persoonlijke drijfveren spelen een rol? Hoe fijn zou het zijn als er weer openheid ontstaat? Zodat erkenning, vertrouwen, er toe doen en het gevoel dat je echt deel uitmaakt van...weer kan kan groeien

Mensen hebben mentale klachten

Klachten die te maken hebben met stress, werkdruk, burn-out of onzekerheid.

Mensen blokkeren of werken zich over de kop!

Hoe wordt er omgegaan met druk? Werknemers gaan over hun grenzen. Wat maakt dat dat gebeurt? Zitten ze teveel in hun hoofd en voelen ze de signalen van hun lichaam niet? Of durven ze niet aan de bel te trekken? Hoe zou het zijn als die dynamiek verandert?

Waar is het plezier en de motivatie gebleven?

Krijg inzicht in waar lekt de energie weglekt. Breinkennis en met oefeningen het in je lijf ervaren, zorgen voor diepgaand inzicht. Hoe kom je thuis na een dag? Zuchtend en steunend? Heb je nog puf? Hoe zou je het vinden om weer zin te hebben in de volgende dag? Om er weer tegenaan te gaan?

Mensen hebben fysieke klachten

Er zijn veel fysieke klachten zoals long covid, hoofdpijn, rugpijn, hyperventilatie of whiplash, 

Alles gaat op kracht en op "moeten", maar de flow is eruit

Heb je het gevoel dat je alles veel moeite kost? Dat je aan het trekken en duwen bent om dingen in beweging te krijgen? Niks is zo vermoeiend als alles op (wils)kracht en adrenaline doen. Je beredeneert je suf, maar met je hoofd krijg je het niet opgelost. Dan heb je andere tools nodig.

Op welke manier kunnen we wat voor je betekenen?

Een traject met je eigen team of groep

Wil je graag met je eigen team aan de slag, of wil je een groep mensen aanmelden voor een traject? We maken een training op maat voor jullie

Een boost in groepsverband bij ons

Meld je medewerker aan bij een van onze trainingen in Nederland of in het buitenland!

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding op maat. 1-1 trajecten of in een combinatie met een training! Het behoort tot de mogelijkheden!

Wat kan onze training je opleveren?

Bewustwording van  groepsdynamiek

Niks is soms wat het lijkt. Dingen blijken vaak heel anders te liggen dan je op het eerste gezicht denkt. Dat is het nadeel als het bij praten blijft. 

Na het volgen van onze training is het patroon helder en is de onderstroom boven water. Je hebt veel meer inzicht in de voelbare communicatie en dynamiek. Juist omdat we werken met ervaren wordt het duidelijk waar het écht om draait. En dat is vaak verrassend en verhelderend.

Beter contact voor energie en spirit in je bedrijf

Bedrijven bestaan nu eenmaal uit mensen. Mensen floreren bij contact, erbij horen, er toe doen, en echt deel uitmaken van een team...Daar kun je je voordeel mee doen en een wereld van verschil maken! 

Na het volgen van onze training kun je de ander veel beter lezen, je kunt afstemmen, weet je wat er nodig is om tot "samen" te komen. Is er meer verbinding en dus veel effectievere meetings

Na het volgen van onze training is de communicatie verbeterd.

Inzicht in klachten

Na het volgen van onze training hebben mensen tools om ook te luisteren naar de signalen van hun lichaam en dit op een goede manier in te zetten. Het lichaam geeft continu informatie over hoe het in het hier en nu met je gesteld is. Hierdoor leer je te zorgen voor je eigen veerkracht.

Mensen zijn zich bewust van hun eigen aandeel in het geheel. Zijn in staat om stil te staan bij hun eigen beleving en verantwoordelijkheid. Durven ze uit te spreken wat er nodig is, ook of misschien juist als er druk op de ketel komt.

Groeien als mens! Zowel privé en professioneel!

Je neemt jezelf immers overal mee naar toe!Wat vind je belangrijk?  Welke waarden heb je als mens? Wat zijn je drijfveren? Grenzen aangeven, delegeren, loslaten, vertrouwen geven en nemen.

Een waardevolle investering in je persoonlijke en je professionele ontwikkeling.