Privacyverklaring GA Voelen

“GA Voelen” is een samenwerkingsverband tussen Praktijk voor Haptotherapie Angelique de Pooter-Mulder, Kamer van Koophandelnummer 20159108 en de Praktijk voor Haptotherapie Goke van Spall, Kamer van Koophandelnummer 20163822. 


GA Voelen (''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


GA Voelen acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://gavoelen.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 26-03-2024


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die GA Voelen aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bedrijf indien relevant
 • Beroep indien relevant
 • Functie indien relevant
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Gevoelige of bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bankrekeningnummer (indien nodig voor facturen, betalingen en administratie/boekhouding)
 • Vitaliteits- en gezondheidsgegevens (soms nodig voor de uitvoering van een programma of dienst, soms ook voor catering, vervoer of accommodatie)
 • Foto-en video materiaal


Doelen voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • GA Voelen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • GA Voelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Doelen voor verwerking van persoonsgegevens:

 • Aanbieden en uitvoeren van diensten, programma's en overeenkomsten
 • Informeren over veranderingen of regels van GA Voelen en haar diensten
 • Informeren van andere zorgverleners indien noodzakelijk met expliciete toestemming van de betrokkene
 • Geanonimiseerd gebruik voor intercollegiale toetsing
 • Afhandelen van betalingen en financiële administratie
 • Verzenden van nieuwsbrieven van GA Voelen en de aan haar gelieerde ondernemingen
 • Reclame- en marketingdoeleneinden van GA Voelen
 • verslagleggen van telefoongesprekken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • GA Voelen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • GA Voelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • vastleggen van brieven en emails die wie van je ontvangen en die we versturen
 • Bijhouden en vastleggen van contactmomenten en communicatiegeschiedenis via telefoon, email, en/of brieven
 • Contactmomenten vastleggen via Social Media, zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, What’s App
 • Toezending van belangrijk trainingsmateriaal.
 • Vastleggen van afspraken
 • We delen jouw persoonsgegevens niet met derden. We delen alleen relevante informatie over jouw gezondheid of voorkeuren met derde partijen zoals bijvoorbeeld catering en (overnachtings)accommodaties. Dit om een zorgvuldige en goede dienst of programma uit te kunnen voeren.
 • We delen relevante informatie met ingehuurde trainers/professionals. De trainers zijn uit hoofde van hun beroep ook gebonden aan de geheimhoudingsplicht.
 • Opslaan van gegevens op beveiligde servers
 • Inventariseren van behoeften en voorkeuren van betrokkenen
 • Verbeteren van producten, diensten en communicatie
 • Aanbieden van persoonlijke aanbiedingen op het juiste moment


Grondslagen:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de overeenkomst en diensten
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Ze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren, bewaartermijn van persoonsgegevens en jouw rechten


GA Voelen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. We bewaren je persoonsgegevens maximaal twee jaar, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft. Voor de financiële administratie geldt een bewaartermijn van 7 jaar.


Jouw rechten:

Je hebt diverse rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de wet:

 • Recht op inzage: Je kunt je gegevens opvragen.
 • Recht op rectificatie: Je kunt onjuiste gegevens laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: Je kunt verzoeken om het verwijderen van je gegevens, tenzij dit in strijd is met wettelijke verplichtingen of als we je gegevens nog nodig hebben.
 • Recht op bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van je gegevens, zoals voor marketingdoeleinden.
 • Recht op intrekken van of bezwaar maken tegen toestemming: Als je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens, kun je bezwaar maken of die toestemming altijd weer intrekken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je kunt verzoeken om je gegevens over te dragen aan jou of aan een andere organisatie.
 • Recht op beperking van de verwerking: Je kunt verzoeken om de verwerking van je gegevens tijdelijk te beperken, bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt.

Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van toestemming of bezwaar indienen door contact met ons op te nemen via info@gavoelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.Uw rechten

Je hebt diverse rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de wet:

 • Recht op inzage: Je kunt je gegevens opvragen.
 • Recht op rectificatie: Je kunt onjuiste gegevens laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: Je kunt verzoeken om het verwijderen van je gegevens, tenzij dit in strijd is met wettelijke verplichtingen of als we je gegevens nog nodig hebben.
 • Recht op bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van je gegevens, zoals voor marketingdoeleinden.
 • Recht op intrekken van of bezwaar maken tegen toestemming: Als je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens, kun je bezwaar maken of die toestemming altijd weer intrekken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je kunt verzoeken om je gegevens over te dragen aan jou of aan een andere organisatie.
 • Recht op beperking van de verwerking: Je kunt verzoeken om de verwerking van je gegevens tijdelijk te beperken, bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt.

Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van toestemming of bezwaar indienen door contact met ons op te nemen via info@gavoelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, eventuele certificering, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. We delen alleen relevante informatie over jouw gezondheid of voorkeuren met derde partijen zoals bijvoorbeeld catering en (overnachtings)accommodaties. We delen relevante informatie met ingehuurde trainers/professionals. De trainers zijn uit hoofde van hun beroep ook gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Dit delen we om een zorgvuldige en goede dienst of programma uit te kunnen voeren. 


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

We nemen diverse technologische en organisatorische stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en beschermd worden tegen verlies of ongeoorloofde toegang. Dit omvat het gebruik van wachtwoorden en een tweede factor met een extra verificatiestap, evenals controle van geautoriseerde toegang."


Klachten:

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens - Klacht indienen.


Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele updates.


Websites en Diensten van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. Zij bepalen zelf wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. Als u vragen heeft over informatie die zij op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Ze bepalen zelf welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.